درباره ما

پیش از آغاز پروژه «باورزش» چند پرسش اساسی همواره ذهن مان را مشغول کرده بود.


آیا همه ورزش ها باید در فوتبال خلاصه شوند؟
آیا همه اخبار ورزشی باید به فوتبال بپردازند؟
آیا اخبار مربوط به ورزش بانوان (بعنوان نیمی از جامعه) پوشش خبری نیاز ندارند؟
آیا مقوله سلامت که یکی از اثرات مفید ورزش است، نیاز به اطلاع رسانی ندارد؟
و بسیار در بسیار «آیا» های دیگر.


البته که برای ما هم فوتبال دارای ارزش و جایگاه ویژه ای است و نیک می دانیم که پرطرفدارترین ورزش دنیاست و تلاش ویژه ای در خبر رسانی آن خواهیم داشت ولی حرف کلی این است: همه ی ورزش، فوتبال نیست.


با ورزش می خواهیم هم تندرست باشیم و هم آگاه. هم بخوانیم و بدانیم و هم برای زندگی ماشینی شده، راه حل هایی هرچند کوچک در جهت تندرستی پیدا کنیم. پس، ما را یاری کنید. اگر در زمینه سلامت و ورزش، صاحب نظر، پژوهشگر، دانشجو و ... هستید، مطالب خود را برای ما بفرستید تا با نام خودتان منتشر کنیم.


راه های تماس با ما را در صفحه تماس ببینید.