۲/۱/۱,۹۶۴ | سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۱۱:۲۶:۰۰

باز متهم به بیگانه‌پرستی کنید اما این تصویر واقعیت دارد!

باورزش:

فرهاد عشوندی؛ باز احتمالا مربی خدم و حشم دار عزیز با دیدن این تصویر خون خونش را می خورد. باز حتما می گوید: «اینا چشم آبی دوست دارن ، اینا بیگانه پرستن، خود فروشن ...» از همین حرف هایی که کم نزدند و کم هم نخواهند زد اما انگار آینه ای پیش روی شان ندارند تا درونش را نگاهی بیاندازند و از خو بپرسند، مایی که خان و سالار بودیم چرا به این روز افتادیم؟ کجای کارمان اشتباه بوده که دیگر نه داداش هوادارانیم، نه کسی خیلی برای مان تره ای خرد می کند؟ چه شده که ستاره اقبال از ما روی برگردانده است؟نمی گویند و فقط دشمنی و را دلیل این همه اتفاق از پی هم می دانند. این تصویری از وینفرد شفر است. مردی که راستش هنوز هیچ کار خاصی در استقلال نکرده اما فقط یک اتمسفر خوب برای تیمش ساخته است. خیلی خوب توانسته خود را در دل هواداران جا کند. او به بازی پرسپولیس رفته و بازی تیم حریف را به تماشا نشسته. منطقی این است که هواداران پرسپولیس کاری کنند که از استادیوم فراری شود اما حتی آنها هم در همین مدت کوتاه او برای شان جذاب به نظر رسیده است.به راستی چرا؟ چرا اینچنین شده است؟ دلیلش چه بوده که مردی با فقط چند هفته حضور توانسته این طور شخصیتی جذاب پیدا کند. حالا او هم در کنار کی روش، انکو که محبوبیت ش