۲/۳/۱,۹۵۵ | سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۱۱:۱۶:۰۰

تقابل بهداد سلیمی و فدراسیون؛ سوغات رقابتهای جهانی‌وزنه‌برداری

باورزش:

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جهانی ۲۰۱۷ آمریکا برای بهداد سلیمی، تکرار کابوس المپیک ریو بود. کابوسی که هیات ژوری برای او رقم زد و بار دیگر او را برای ادامه راه قهرمانی و کسب افتخار، دچار شک و تردید کرد. بهداد در حالی به مدال برنز دسته فوق سنگین رقابتهای جهانی آمریکا دست یافت که به عقیده بسیاری از کارشناسان و اهالی وزنه برداری، حرکت سوم دوضرب او هیچ مشکلی نداشت و به ناحق از سوی هیات ژوری پذیرفته نشد. هر چند برخی نیز اعتقاد دارند او مرتکب خطا شد اما هیات ژوری می توانست از خطای او چشم پوشی کند.

بهداد سلیمی در حرکت نخست دوضرب خود در مهار وزنه ۲۴۱ کیلویی ناکام ماند، اما در دومین حرکت خود توانست وزنه ۲۴۲ کیلویی را مهار کند. سلیمی در سومین حرکت هم موفق عمل کرد و توانست وزنه ۲۵۲ کیلویی را بالای سر ببرد، اما به رغم تایید این حرکت از سوی داوران، از هیات ژوری ۳ چراغ قرمز گرفت تا به عنوان پنجمی دوضرب برسد. بدین ترتیب او با ثبت مجموع ۴۵۳ کیلوگرم به مدال برنز رقابتهای جهانی رسید.

به گفته برخی اهالی وزنه برداری، نگاه معنادار بهداد سلیمی به وزنه ای که در حرکت آخر بالای سر برده بود، بهترین بهانه را به هیات ژوری داد تا به نوعی او را تنبیه و دستش را از مدالی خوشرنگتر کوتاه کنند. هر چند که خود بهداد معتقد است این حرکت از روی شادی بوده و به هیچوجه قصد کُری‌خوانی و  جسارت به ک