جدول لیگ برتر خلیج فارس

نام تيم بازي برد باخت مساوي تفاضل امتياز
پرسپولیس ۳۰ ۱۶ ۱ ۱۳ ۲۲ ۶۱
سپاهان ۳۰ ۱۵ ۲ ۱۳ ۲۶ ۵۸
استقلال ۳۰ ۱۶ ۵ ۹ ۲۷ ۵۷
پدیده شهرخودرو ۳۰ ۱۶ ۶ ۸ ۱۶ ۵۶
تراکتورسازی ۳۰ ۱۴ ۶ ۱۰ ۱۷ ۵۲
ذوب آهن ۳۰ ۹ ۸ ۱۳ ۰ ۴۰
سایپا ۳۰ ۹ ۱۰ ۱۱ ۳۸
فولاد ۳۰ ۹ ۱۰ ۱۱ ۳۸
صنعت نفت آبادان ۳۰ ۷ ۷ ۱۶ ۱ ۳۷
نساجی مازندران ۳۰ ۷ ۸ ۱۵ ۳۶
پیکان ۳۰ ۹ ۱۳ ۸ ۳۵
پارس جنوبی جم ۳۰ ۷ ۱۴ ۹ ۳۰
ماشین‌سازی‌تبریز ۳۰ ۴ ۹ ۱۷ ۲۹
نفت‌ مسجدسلیمان ۳۰ ۳ ۱۴ ۱۳ -۱۸ ۲۲
سپیدرود رشت ۳۰ ۳ ۱۶ ۱۱ -۲۹ ۲۰
استقلال خوزستان ۳۰ ۳ ۱۸ ۹ -۲۸ ۱۲
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 30
پنجشنبه 26 ارديبهشت 1398
ماشین‌سازی‌تبریز1-2پدیده شهرخودرو
سایپا0-3صنعت نفت آبادان
نفت‌ مسجدسلیمان2-2ذوب آهن
سپاهان2-0استقلال خوزستان
نساجی مازندران2-0پیکان
فولاد2-2تراکتورسازی
پارس جنوبی جم0-1پرسپولیس
استقلال2-1سپیدرود رشت

برنامه و نتايج بازي هاي هفته 1
پنجشنبه 4 مرداد 1397
نساجی مازندران0-1ذوب آهن
پدیده شهرخودرو0-1پرسپولیس
سایپا3-0سپیدرود رشت
فولاد2-1پارس جنوبی جم
جمعه 5 مرداد 1397
ماشین‌سازی‌تبریز1-1استقلال خوزستان
سپاهان0-0صنعت نفت آبادان
نفت‌ مسجدسلیمان0-0تراکتورسازی
استقلال0-0پیکان
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 2
پنجشنبه 11 مرداد 1397
پارس جنوبی جم2-0نفت‌ مسجدسلیمان
ذوب آهن2-2استقلال
استقلال خوزستان1-2پدیده شهرخودرو
پیکان3-0سایپا
جمعه 12 مرداد 1397
تراکتورسازی1-1نساجی مازندران
پرسپولیس3-0فولاد
سپیدرود رشت1-6سپاهان
صنعت نفت آبادان1-1ماشین‌سازی‌تبریز
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 3
پنجشنبه 18 مرداد 1397
سایپا0-0ذوب آهن
استقلال خوزستان0-0پرسپولیس
نساجی مازندران1-1پارس جنوبی جم
جمعه 19 مرداد 1397
ماشین‌سازی‌تبریز1-1سپیدرود رشت
پدیده شهرخودرو1-0صنعت نفت آبادان
نفت‌ مسجدسلیمان0-0فولاد
استقلال3-0تراکتورسازی
سپاهان0-0پیکان
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 4
پنجشنبه 25 مرداد 1397
سپیدرود رشت0-2پدیده شهرخودرو
پیکان1-1ماشین‌سازی‌تبریز
پارس جنوبی جم1-0استقلال
فولاد2-1نساجی مازندران
جمعه 26 مرداد 1397
تراکتورسازی1-0سایپا
ذوب آهن1-2سپاهان
پرسپولیس0-0نفت‌ مسجدسلیمان
صنعت نفت آبادان2-2استقلال خوزستان
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 5
چهارشنبه 31 مرداد 1397
استقلال0-0فولاد
پنجشنبه 1 شهریور 1397
ماشین‌سازی‌تبریز1-2ذوب آهن
نساجی مازندران1-0نفت‌ مسجدسلیمان
صنعت نفت آبادان1-1پرسپولیس
جمعه 2 شهریور 1397
پدیده شهرخودرو2-1پیکان
سپاهان2-2تراکتورسازی
سایپا1-0پارس جنوبی جم
استقلال خوزستان2-0سپیدرود رشت
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 6
پنجشنبه 8 شهریور 1397
تراکتورسازی2-1ماشین‌سازی‌تبریز
ذوب آهن1-2پدیده شهرخودرو
سپیدرود رشت0-0صنعت نفت آبادان
پارس جنوبی جم2-2سپاهان
فولاد1-2سایپا
پیکان1-0استقلال خوزستان
چهارشنبه 21 شهریور 1397
پرسپولیس2-1نساجی مازندران
شنبه 14 مهر 1397
نفت‌ مسجدسلیمان1-2استقلال
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 7
جمعه 30 شهریور 1397
ماشین‌سازی‌تبریز1-0پارس جنوبی جم
صنعت نفت آبادان0-3پیکان
سپاهان3-1فولاد
شنبه 31 شهریور 1397
استقلال خوزستان1-0ذوب آهن
سایپا2-1نفت‌ مسجدسلیمان
نساجی مازندران0-0استقلال
یکشنبه 1 مهر 1397
پدیده شهرخودرو0-0تراکتورسازی
پرسپولیس1-0سپیدرود رشت
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 8
پنجشنبه 5 مهر 1397
استقلال0-0پرسپولیس
نفت‌ مسجدسلیمان0-2سپاهان
جمعه 6 مهر 1397
تراکتورسازی6-0استقلال خوزستان
ذوب آهن2-2صنعت نفت آبادان
نساجی مازندران1-1سایپا
پارس جنوبی جم1-1پدیده شهرخودرو
پیکان1-0سپیدرود رشت
شنبه 7 مهر 1397
فولاد1-1ماشین‌سازی‌تبریز
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 9
پنجشنبه 26 مهر 1397
پدیده شهرخودرو2-0فولاد
جمعه 27 مهر 1397
سایپا1-2استقلال
ماشین‌سازی‌تبریز1-1نفت‌ مسجدسلیمان
سپیدرود رشت0-0ذوب آهن
سپاهان3-2نساجی مازندران
استقلال خوزستان0-2پارس جنوبی جم
شنبه 28 مهر 1397
صنعت نفت آبادان2-1تراکتورسازی
دوشنبه 28 آبان 1397
پرسپولیس2-1پیکان