جدول لیگ برتر خلیج فارس

نام تيم بازي برد باخت مساوي تفاضل امتياز
سپاهان ۱۸ ۱۰ ۰ ۸ ۲۰ ۳۸
پرسپولیس ۱۸ ۱۰ ۱ ۷ ۱۴ ۳۷
پدیده شهر خودرو ۱۸ ۱۰ ۳ ۵ ۱۰ ۳۵
تراکتورسازی ۱۸ ۹ ۳ ۶ ۱۳ ۳۳
استقلال ۱۷ ۷ ۳ ۷ ۱۵ ۲۸
پارس جنوبی جم ۱۸ ۶ ۶ ۶ ۴ ۲۴
فولاد ۱۷ ۵ ۵ ۷ ۲۲
ماشین‌سازی‌تبریز ۱۸ ۳ ۳ ۱۲ ۰ ۲۱
سایپا ۱۶ ۴ ۶ ۶ ۱۸
نساجی مازندران ۱۸ ۳ ۶ ۹ ۱۸
صنعت نفت آبادان ۱۸ ۲ ۴ ۱۲ ۱۸
پیکان ۱۷ ۴ ۹ ۴ ۱۶
نفت‌ مسجدسلیمان ۱۷ ۳ ۷ ۷ ۱۶
ذوب آهن ۱۶ ۲ ۶ ۸ ۱۴
سپیدرود رشت ۱۸ ۲ ۱۰ ۶ -۲۲ ۱۲
استقلال خوزستان ۱۸ ۲ ۱۰ ۶ -۱۵ ۶
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 18
پنجشنبه 25 بهمن 1397
پرسپولیس2-0استقلال خوزستان
صنعت نفت آبادان0-0پدیده شهر خودرو
جمعه 26 بهمن 1397
تراکتورسازی1-0استقلال
پیکان0-1سپاهان
سپیدرود رشت1-1ماشین‌سازی‌تبریز
شنبه 27 بهمن 1397
پارس جنوبی جم3-1نساجی مازندران
یکشنبه 28 بهمن 1397
فولاد - نفت‌ مسجدسلیمان 15:00
ذوب آهن - سایپا

برنامه و نتايج بازي هاي هفته 1
پنجشنبه 4 مرداد 1397
نساجی مازندران0-1ذوب آهن
پدیده شهر خودرو0-1پرسپولیس
سایپا3-0سپیدرود رشت
فولاد2-1پارس جنوبی جم
جمعه 5 مرداد 1397
ماشین‌سازی‌تبریز1-1استقلال خوزستان
سپاهان0-0صنعت نفت آبادان
نفت‌ مسجدسلیمان0-0تراکتورسازی
استقلال0-0پیکان
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 2
پنجشنبه 11 مرداد 1397
پارس جنوبی جم2-0نفت‌ مسجدسلیمان
ذوب آهن2-2استقلال
استقلال خوزستان1-2پدیده شهر خودرو
پیکان3-0سایپا
جمعه 12 مرداد 1397
تراکتورسازی1-1نساجی مازندران
پرسپولیس3-0فولاد
سپیدرود رشت1-6سپاهان
صنعت نفت آبادان1-1ماشین‌سازی‌تبریز
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 3
پنجشنبه 18 مرداد 1397
سایپا0-0ذوب آهن
استقلال خوزستان0-0پرسپولیس
نساجی مازندران1-1پارس جنوبی جم
جمعه 19 مرداد 1397
ماشین‌سازی‌تبریز1-1سپیدرود رشت
پدیده شهر خودرو1-0صنعت نفت آبادان
نفت‌ مسجدسلیمان0-0فولاد
استقلال3-0تراکتورسازی
سپاهان0-0پیکان
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 4
پنجشنبه 25 مرداد 1397
سپیدرود رشت0-2پدیده شهر خودرو
پیکان1-1ماشین‌سازی‌تبریز
پارس جنوبی جم1-0استقلال
فولاد2-1نساجی مازندران
جمعه 26 مرداد 1397
تراکتورسازی1-0سایپا
ذوب آهن1-2سپاهان
پرسپولیس0-0نفت‌ مسجدسلیمان
صنعت نفت آبادان2-2استقلال خوزستان
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 5
چهارشنبه 31 مرداد 1397
استقلال0-0فولاد
پنجشنبه 1 شهریور 1397
ماشین‌سازی‌تبریز1-2ذوب آهن
نساجی مازندران1-0نفت‌ مسجدسلیمان
صنعت نفت آبادان1-1پرسپولیس
جمعه 2 شهریور 1397
پدیده شهر خودرو2-1پیکان
سپاهان2-2تراکتورسازی
سایپا1-0پارس جنوبی جم
استقلال خوزستان2-0سپیدرود رشت
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 6
پنجشنبه 8 شهریور 1397
تراکتورسازی2-1ماشین‌سازی‌تبریز
ذوب آهن1-2پدیده شهر خودرو
سپیدرود رشت0-0صنعت نفت آبادان
پارس جنوبی جم2-2سپاهان
فولاد1-2سایپا
پیکان1-0استقلال خوزستان
چهارشنبه 21 شهریور 1397
پرسپولیس2-1نساجی مازندران
شنبه 14 مهر 1397
نفت‌ مسجدسلیمان1-2استقلال
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 7
جمعه 30 شهریور 1397
ماشین‌سازی‌تبریز1-0پارس جنوبی جم
صنعت نفت آبادان0-3پیکان
سپاهان3-1فولاد
شنبه 31 شهریور 1397
استقلال خوزستان1-0ذوب آهن
سایپا2-1نفت‌ مسجدسلیمان
نساجی مازندران0-0استقلال
یکشنبه 1 مهر 1397
پدیده شهر خودرو0-0تراکتورسازی
پرسپولیس1-0سپیدرود رشت
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 8
پنجشنبه 5 مهر 1397
استقلال0-0پرسپولیس
نفت‌ مسجدسلیمان0-2سپاهان
جمعه 6 مهر 1397
تراکتورسازی6-0استقلال خوزستان
ذوب آهن2-2صنعت نفت آبادان
نساجی مازندران1-1سایپا
پارس جنوبی جم1-1پدیده شهر خودرو
پیکان1-0سپیدرود رشت
شنبه 7 مهر 1397
فولاد1-1ماشین‌سازی‌تبریز
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 9
پنجشنبه 26 مهر 1397
پدیده شهر خودرو2-0فولاد
جمعه 27 مهر 1397
سایپا1-2استقلال
ماشین‌سازی‌تبریز1-1نفت‌ مسجدسلیمان
سپیدرود رشت0-0ذوب آهن
سپاهان3-2نساجی مازندران
استقلال خوزستان0-2پارس جنوبی جم
شنبه 28 مهر 1397
صنعت نفت آبادان2-1تراکتورسازی
دوشنبه 28 آبان 1397
پرسپولیس2-1پیکان
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 10
پنجشنبه 3 آبان 1397
ذوب آهن1-1پیکان
نساجی مازندران0-0ماشین‌سازی‌تبریز
نفت‌ مسجدسلیمان0-1پدیده شهر خودرو
جمعه 4 آبان 1397
تراکتورسازی2-1سپیدرود رشت
استقلال0-1سپاهان
پارس جنوبی جم2-2صنعت نفت آبادان
فولاد0-0استقلال خوزستان
شنبه 5 آبان 1397
سایپا1-1پرسپولیس
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 11
جمعه 11 آبان 1397
استقلال خوزستان1-2نفت‌ مسجدسلیمان
پیکان1-2تراکتورسازی
سپیدرود رشت1-0پارس جنوبی جم
پدیده شهر خودرو3-0نساجی مازندران
شنبه 12 آبان 1397
صنعت نفت آبادان0-0فولاد
دوشنبه 14 آبان 1397
ماشین‌سازی‌تبریز0-0استقلال
جمعه 18 آبان 1397
سپاهان3-0سایپا
ﺳﻪشنبه 13 آذر 1397
پرسپولیس1-0ذوب آهن
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 12
جمعه 18 آبان 1397
نساجی مازندران2-0استقلال خوزستان
پارس جنوبی جم3-0پیکان
تراکتورسازی4-1ذوب آهن
شنبه 19 آبان 1397
فولاد0-1سپیدرود رشت
یکشنبه 20 آبان 1397
نفت‌ مسجدسلیمان1-1صنعت نفت آبادان
چهارشنبه 23 آبان 1397
سایپا0-0ماشین‌سازی‌تبریز
یکشنبه 18 آذر 1397
سپاهان1-1پرسپولیس
پنجشنبه 22 آذر 1397
استقلال0-0پدیده شهر خودرو
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 13
جمعه 2 آذر 1397
پیکان2-3فولاد
ماشین‌سازی‌تبریز1-1سپاهان
سپیدرود رشت0-1نفت‌ مسجدسلیمان
صنعت نفت آبادان1-1نساجی مازندران
شنبه 3 آذر 1397
ذوب آهن0-1پارس جنوبی جم
یکشنبه 4 آذر 1397
پرسپولیس0-0تراکتورسازی
پدیده شهر خودرو1-0سایپا
استقلال خوزستان0-1استقلال
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 14
چهارشنبه 7 آذر 1397
فولاد1-1ذوب آهن
پنجشنبه 8 آذر 1397
نساجی مازندران2-2سپیدرود رشت
ماشین‌سازی‌تبریز0-1پرسپولیس
استقلال3-0صنعت نفت آبادان
جمعه 9 آذر 1397
سپاهان1-0پدیده شهر خودرو
نفت‌ مسجدسلیمان1-0پیکان
سایپا1-1استقلال خوزستان
شنبه 10 آذر 1397
پارس جنوبی جم0-1تراکتورسازی
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 15
پنجشنبه 15 آذر 1397
پیکان0-1نساجی مازندران
جمعه 16 آذر 1397
سپیدرود رشت0-5استقلال
پدیده شهر خودرو2-2ماشین‌سازی‌تبریز
چهارشنبه 21 آذر 1397
ذوب آهن0-0نفت‌ مسجدسلیمان
جمعه 23 آذر 1397
تراکتورسازی1-2فولاد
صنعت نفت آبادان2-1سایپا
پرسپولیس3-1پارس جنوبی جم
شنبه 24 آذر 1397
استقلال خوزستان1-1سپاهان