لیگ برتر انگلیس

نام تيم بازي برد باخت مساوي تفاضل امتياز
لیورپول ۳۴ ۲۶ ۱ ۷ ۵۷ ۸۵
منچسترسیتی ۳۳ ۲۷ ۴ ۲ ۶۴ ۸۳
تاتنهام ۳۳ ۲۲ ۱۰ ۱ ۳۰ ۶۷
آرسنال ۳۳ ۲۰ ۷ ۶ ۲۶ ۶۶
چلسی ۳۴ ۲۰ ۸ ۶ ۲۱ ۶۶
منچستریونایتد ۳۳ ۱۹ ۷ ۷ ۱۹ ۶۴
لسترسیتی ۳۴ ۱۴ ۱۵ ۵ ۱ ۴۷
ولورهمپتون ۳۳ ۱۳ ۱۲ ۸ ۴۷
اورتون ۳۴ ۱۳ ۱۴ ۷ ۲ ۴۶
واتفورد ۳۳ ۱۳ ۱۳ ۷ ۴۶
وستهام ۳۴ ۱۲ ۱۶ ۶ -۱۰ ۴۲
بورنموث ۳۴ ۱۲ ۱۷ ۵ -۱۲ ۴۱
کریستال پالاس ۳۴ ۱۱ ۱۷ ۶ ۳۹
برنلی ۳۴ ۱۱ ۱۷ ۶ -۱۸ ۳۹
نیوکسل ۳۴ ۱۰ ۱۶ ۸ -۱۱ ۳۸
ساوتهمپتون ۳۳ ۹ ۱۵ ۹ -۱۵ ۳۶
برایتون ۳۳ ۹ ۱۸ ۶ -۲۱ ۳۳
کاردیف ۳۴ ۹ ۲۱ ۴ -۳۳ ۳۱
فولام ۳۴ ۵ ۲۴ ۵ -۴۴ ۲۰
هادرسفیلد ۳۴ ۳ ۲۶ ۵ -۴۸ ۱۴
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 35
شنبه 31 فروردین 1398
منچسترسیتی - تاتنهام 16:00
وستهام - لسترسیتی 18:30
ولورهمپتون - برایتون 18:30
بورنموث - فولام 18:30
هادرسفیلد - واتفورد 18:30
نیوکسل - ساوتهمپتون 21:00
یکشنبه 1 ارديبهشت 1398
اورتون - منچستریونایتد 17:00
آرسنال - کریستال پالاس 19:30
کاردیف - لیورپول 19:30
دوشنبه 2 ارديبهشت 1398
چلسی - برنلی 23:30

برنامه و نتايج بازي هاي هفته 38
یکشنبه 22 ارديبهشت 1398
برایتون - منچسترسیتی 18:30
برنلی - آرسنال 18:30
کریستال پالاس - بورنموث 18:30
فولام - نیوکسل 18:30
لسترسیتی - چلسی 18:30
لیورپول - ولورهمپتون 18:30
منچستریونایتد - کاردیف 18:30
ساوتهمپتون - هادرسفیلد 18:30
تاتنهام - اورتون 18:30
واتفورد - وستهام 18:30
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 37
جمعه 13 ارديبهشت 1398
اورتون - برنلی 23:30
شنبه 14 ارديبهشت 1398
منچسترسیتی - لسترسیتی 16:00
آرسنال - برایتون 18:30
چلسی - واتفورد 18:30
وستهام - ساوتهمپتون 18:30
ولورهمپتون - فولام 18:30
کاردیف - کریستال پالاس 21:00
یکشنبه 15 ارديبهشت 1398
هادرسفیلد - منچستریونایتد 17:30
نیوکسل - لیورپول 20:00
دوشنبه 16 ارديبهشت 1398
بورنموث - تاتنهام 23:30
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 36
جمعه 6 ارديبهشت 1398
لیورپول - هادرسفیلد 23:30
شنبه 7 ارديبهشت 1398
تاتنهام - وستهام 16:00
واتفورد - ولورهمپتون 18:30
کریستال پالاس - اورتون 18:30
فولام - کاردیف 18:30
ساوتهمپتون - بورنموث 18:30
برایتون - نیوکسل 21:00
یکشنبه 8 ارديبهشت 1398
برنلی - منچسترسیتی 17:35
منچستریونایتد - چلسی 20:00
دوشنبه 9 ارديبهشت 1398
لسترسیتی - آرسنال 23:30
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 35
شنبه 31 فروردین 1398
منچسترسیتی - تاتنهام 16:00
وستهام - لسترسیتی 18:30
ولورهمپتون - برایتون 18:30
بورنموث - فولام 18:30
هادرسفیلد - واتفورد 18:30
نیوکسل - ساوتهمپتون 21:00
یکشنبه 1 ارديبهشت 1398
اورتون - منچستریونایتد 17:00
آرسنال - کریستال پالاس 19:30
کاردیف - لیورپول 19:30
دوشنبه 2 ارديبهشت 1398
چلسی - برنلی 23:30
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 34
جمعه 23 فروردین 1398
لسترسیتی0-1نیوکسل
شنبه 24 فروردین 1398
تاتنهام4-0هادرسفیلد
فولام2-0اورتون
برایتون0-5بورنموث
برنلی2-0کاردیف
ساوتهمپتون3-1ولورهمپتون
منچستریونایتد2-1وستهام
یکشنبه 25 فروردین 1398
کریستال پالاس1-3منچسترسیتی
لیورپول2-0چلسی
دوشنبه 26 فروردین 1398
واتفورد0-1آرسنال
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 33
ﺳﻪشنبه 13 فروردین 1398
ولورهمپتون2-1منچستریونایتد
واتفورد4-1فولام
چهارشنبه 14 فروردین 1398
منچسترسیتی2-0کاردیف
جمعه 16 فروردین 1398
ساوتهمپتون1-3لیورپول
شنبه 17 فروردین 1398
بورنموث1-3برنلی
هادرسفیلد1-4لسترسیتی
نیوکسل0-1کریستال پالاس
یکشنبه 18 فروردین 1398
اورتون1-0آرسنال
دوشنبه 19 فروردین 1398
چلسی2-0وستهام
ﺳﻪشنبه 3 ارديبهشت 1398
تاتنهام - برایتون 23:15
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 32
شنبه 10 فروردین 1398
فولام0-2منچسترسیتی
لسترسیتی2-0بورنموث
منچستریونایتد2-1واتفورد
برایتون0-1ساوتهمپتون
برنلی2-0ولورهمپتون
کریستال پالاس2-0هادرسفیلد
وستهام0-2اورتون
یکشنبه 11 فروردین 1398
کاردیف1-2چلسی
لیورپول2-1تاتنهام
دوشنبه 12 فروردین 1398
آرسنال2-0نیوکسل
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 31
شنبه 25 اسفند 1397
بورنموث2-2نیوکسل
برنلی1-2لسترسیتی
وستهام4-3هادرسفیلد
یکشنبه 26 اسفند 1397
فولام1-2لیورپول
اورتون2-0چلسی
چهارشنبه 14 فروردین 1398
تاتنهام2-0کریستال پالاس
ﺳﻪشنبه 27 فروردین 1398
برایتون0-2کاردیف
ﺳﻪشنبه 3 ارديبهشت 1398
واتفورد - ساوتهمپتون 23:15
چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398
ولورهمپتون - آرسنال 23:15
منچستریونایتد - منچسترسیتی 23:30
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 30
شنبه 18 اسفند 1397
کریستال پالاس1-2برایتون
هادرسفیلد0-2بورنموث
لسترسیتی3-1فولام
کاردیف2-0وستهام
نیوکسل3-2اورتون
ساوتهمپتون2-1تاتنهام
منچسترسیتی3-1واتفورد
یکشنبه 19 اسفند 1397
لیورپول4-2برنلی
چلسی1-1ولورهمپتون
آرسنال2-0منچستریونایتد
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 29
شنبه 11 اسفند 1397
تاتنهام1-1آرسنال
منچستریونایتد3-2ساوتهمپتون
بورنموث0-1منچسترسیتی
برایتون1-0هادرسفیلد
برنلی1-3کریستال پالاس
ولورهمپتون2-0کاردیف
وستهام2-0نیوکسل
یکشنبه 12 اسفند 1397
واتفورد2-1لسترسیتی
فولام1-2چلسی
اورتون0-0لیورپول
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 28
ﺳﻪشنبه 7 اسفند 1397
کاردیف0-3اورتون
هادرسفیلد1-0ولورهمپتون
لسترسیتی2-1برایتون
نیوکسل2-0برنلی
چهارشنبه 8 اسفند 1397
ساوتهمپتون2-0فولام
آرسنال5-1بورنموث
لیورپول5-0واتفورد
منچسترسیتی1-0وستهام
کریستال پالاس1-3منچستریونایتد
چلسی2-0تاتنهام
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 27
چهارشنبه 17 بهمن 1397
اورتون0-2منچسترسیتی
جمعه 3 اسفند 1397
وستهام3-1فولام
کاردیف1-5واتفورد
شنبه 4 اسفند 1397
برنلی2-1تاتنهام
بورنموث1-1ولورهمپتون
نیوکسل2-0هادرسفیلد
لسترسیتی1-4کریستال پالاس
یکشنبه 5 اسفند 1397
منچستریونایتد0-0لیورپول
آرسنال2-0ساوتهمپتون
چهارشنبه 14 فروردین 1398
چلسی3-0برایتون
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 26
شنبه 20 بهمن 1397
فولام0-3منچستریونایتد
هادرسفیلد1-2آرسنال
لیورپول3-0بورنموث
کریستال پالاس1-1وستهام
ساوتهمپتون1-2کاردیف
واتفورد1-0اورتون
برایتون1-3برنلی
یکشنبه 21 بهمن 1397
تاتنهام3-1لسترسیتی
منچسترسیتی6-0چلسی
دوشنبه 22 بهمن 1397
ولورهمپتون1-1نیوکسل
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 25
شنبه 13 بهمن 1397
تاتنهام1-0نیوکسل
برایتون0-0واتفورد
برنلی1-1ساوتهمپتون
چلسی5-0هادرسفیلد
کریستال پالاس2-0فولام
اورتون1-3ولورهمپتون
کاردیف2-0بورنموث
یکشنبه 14 بهمن 1397
لسترسیتی0-1منچستریونایتد
منچسترسیتی3-1آرسنال
دوشنبه 15 بهمن 1397
وستهام1-1لیورپول
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 24
ﺳﻪشنبه 9 بهمن 1397
آرسنال2-1کاردیف
فولام4-2برایتون
هادرسفیلد0-1اورتون
ولورهمپتون3-0وستهام
منچستریونایتد2-2برنلی
نیوکسل2-1منچسترسیتی
چهارشنبه 10 بهمن 1397
ساوتهمپتون1-1کریستال پالاس
بورنموث4-0چلسی
لیورپول1-1لسترسیتی
تاتنهام2-1واتفورد
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 23
شنبه 29 دی 1397
ولورهمپتون4-3لسترسیتی
بورنموث2-0وستهام
لیورپول4-3کریستال پالاس
منچستریونایتد2-1برایتون
نیوکسل3-0کاردیف
ساوتهمپتون2-1اورتون
واتفورد0-0برنلی
آرسنال2-0چلسی
یکشنبه 30 دی 1397
هادرسفیلد0-3منچسترسیتی
فولام1-2تاتنهام
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 22
شنبه 22 دی 1397
وستهام1-0آرسنال
برایتون0-1لیورپول
برنلی2-1فولام
کاردیف0-0هادرسفیلد
کریستال پالاس1-2واتفورد
لسترسیتی1-2ساوتهمپتون
چلسی2-1نیوکسل
یکشنبه 23 دی 1397
اورتون2-0بورنموث
تاتنهام0-1منچستریونایتد
دوشنبه 24 دی 1397
منچسترسیتی3-0ولورهمپتون
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 21
ﺳﻪشنبه 11 دی 1397
اورتون0-1لسترسیتی
آرسنال4-1فولام
کاردیف0-3تاتنهام
چهارشنبه 12 دی 1397
چلسی0-0ساوتهمپتون
بورنموث3-3واتفورد
هادرسفیلد1-2برنلی
وستهام2-2برایتون
ولورهمپتون0-2کریستال پالاس
نیوکسل0-2منچستریونایتد
پنجشنبه 13 دی 1397
منچسترسیتی2-1لیورپول
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 20
شنبه 8 دی 1397
فولام1-0هادرسفیلد
لسترسیتی0-1کاردیف
برایتون1-0اورتون
تاتنهام1-3ولورهمپتون
واتفورد1-1نیوکسل
لیورپول5-1آرسنال
یکشنبه 9 دی 1397
کریستال پالاس0-1چلسی
ساوتهمپتون1-3منچسترسیتی
برنلی2-0وستهام
منچستریونایتد4-1بورنموث
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 19
چهارشنبه 5 دی 1397
فولام1-1ولورهمپتون
لسترسیتی2-1منچسترسیتی
لیورپول4-0نیوکسل
منچستریونایتد3-1هادرسفیلد
برنلی1-5اورتون
کریستال پالاس0-0کاردیف
تاتنهام5-0بورنموث
برایتون1-1آرسنال
واتفورد1-2چلسی
پنجشنبه 6 دی 1397
ساوتهمپتون1-2وستهام
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 18
جمعه 30 آذر 1397
ولورهمپتون0-2لیورپول
شنبه 1 دی 1397
آرسنال3-1برنلی
بورنموث2-0برایتون
چلسی0-1لسترسیتی
هادرسفیلد1-3ساوتهمپتون
منچسترسیتی2-3کریستال پالاس
نیوکسل0-0فولام
وستهام0-2واتفورد
کاردیف1-5منچستریونایتد
یکشنبه 2 دی 1397
اورتون2-6تاتنهام
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 17
شنبه 24 آذر 1397
منچسترسیتی3-1اورتون
تاتنهام1-0برنلی
واتفورد3-2کاردیف
ولورهمپتون2-0بورنموث
کریستال پالاس1-0لسترسیتی
هادرسفیلد0-1نیوکسل
فولام0-2وستهام
یکشنبه 25 آذر 1397
ساوتهمپتون3-2آرسنال
برایتون1-2چلسی
لیورپول3-1منچستریونایتد
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 16
شنبه 17 آذر 1397
بورنموث0-4لیورپول
برنلی1-0برایتون
کاردیف1-0ساوتهمپتون
آرسنال1-0هادرسفیلد
منچستریونایتد4-1فولام
وستهام3-2کریستال پالاس
چلسی2-0منچسترسیتی
لسترسیتی0-2تاتنهام
یکشنبه 18 آذر 1397
نیوکسل1-2ولورهمپتون
دوشنبه 19 آذر 1397
اورتون2-2واتفورد
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 15
ﺳﻪشنبه 13 آذر 1397
بورنموث2-1هادرسفیلد
برایتون3-1کریستال پالاس
وستهام3-1کاردیف
واتفورد1-2منچسترسیتی
چهارشنبه 14 آذر 1397
ولورهمپتون2-1چلسی
اورتون1-1نیوکسل
برنلی1-3لیورپول
فولام1-1لسترسیتی
تاتنهام3-1ساوتهمپتون
منچستریونایتد2-2آرسنال
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 14
جمعه 9 آذر 1397
کاردیف2-1ولورهمپتون
شنبه 10 آذر 1397
منچسترسیتی3-1بورنموث
نیوکسل0-3وستهام
کریستال پالاس2-0برنلی
هادرسفیلد1-2برایتون
لسترسیتی2-0واتفورد
ساوتهمپتون2-2منچستریونایتد
یکشنبه 11 آذر 1397
چلسی2-0فولام
آرسنال4-2تاتنهام
لیورپول1-0اورتون
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 13
شنبه 3 آذر 1397
برایتون1-1لسترسیتی
اورتون1-0کاردیف
فولام3-2ساوتهمپتون
منچستریونایتد0-0کریستال پالاس
واتفورد0-3لیورپول
وستهام0-4منچسترسیتی
تاتنهام3-1چلسی
یکشنبه 4 آذر 1397
بورنموث1-2آرسنال
ولورهمپتون0-2هادرسفیلد
ﺳﻪشنبه 6 آذر 1397
برنلی1-2نیوکسل
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 12
شنبه 19 آبان 1397
کاردیف2-1برایتون
هادرسفیلد1-1وستهام
لسترسیتی0-0برنلی
نیوکسل2-1بورنموث
ساوتهمپتون1-1واتفورد
کریستال پالاس0-1تاتنهام
یکشنبه 20 آبان 1397
لیورپول2-0فولام
چلسی0-0اورتون
آرسنال1-1ولورهمپتون
منچسترسیتی3-1منچستریونایتد
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 11
شنبه 12 آبان 1397
بورنموث1-2منچستریونایتد
کاردیف0-1لسترسیتی
اورتون3-1برایتون
نیوکسل1-0واتفورد
وستهام4-2برنلی
آرسنال1-1لیورپول
ولورهمپتون2-3تاتنهام
یکشنبه 13 آبان 1397
منچسترسیتی6-1ساوتهمپتون
چلسی3-1کریستال پالاس
دوشنبه 14 آبان 1397
هادرسفیلد1-0فولام
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 10
شنبه 5 آبان 1397
برایتون1-0ولورهمپتون
فولام0-3بورنموث
لیورپول4-1کاردیف
ساوتهمپتون0-0نیوکسل
واتفورد3-0هادرسفیلد
لسترسیتی1-1وستهام
یکشنبه 6 آبان 1397
برنلی0-4چلسی
کریستال پالاس2-2آرسنال
منچستریونایتد2-1اورتون
دوشنبه 7 آبان 1397
تاتنهام0-1منچسترسیتی
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 9
شنبه 28 مهر 1397
چلسی2-2منچستریونایتد
بورنموث0-0ساوتهمپتون
کاردیف4-2فولام
منچسترسیتی5-0برنلی
نیوکسل0-1برایتون
وستهام0-1تاتنهام
ولورهمپتون0-2واتفورد
هادرسفیلد0-1لیورپول
یکشنبه 29 مهر 1397
اورتون2-0کریستال پالاس
دوشنبه 30 مهر 1397
آرسنال3-1لسترسیتی
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 8
جمعه 13 مهر 1397
برایتون1-0وستهام
شنبه 14 مهر 1397
برنلی1-1هادرسفیلد
کریستال پالاس0-1ولورهمپتون
لسترسیتی1-2اورتون
تاتنهام1-0کاردیف
واتفورد0-4بورنموث
منچستریونایتد3-2نیوکسل
یکشنبه 15 مهر 1397
فولام1-5آرسنال
ساوتهمپتون0-3چلسی
لیورپول0-0منچسترسیتی
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 7
شنبه 7 مهر 1397
وستهام3-1منچستریونایتد
آرسنال2-0واتفورد
اورتون3-0فولام
هادرسفیلد0-2تاتنهام
منچسترسیتی2-0برایتون
نیوکسل0-2لسترسیتی
ولورهمپتون2-0ساوتهمپتون
چلسی1-1لیورپول
یکشنبه 8 مهر 1397
کاردیف1-2برنلی
دوشنبه 9 مهر 1397
بورنموث2-1کریستال پالاس
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 6
شنبه 31 شهریور 1397
فولام1-1واتفورد
برنلی4-0بورنموث
کاردیف0-5منچسترسیتی
کریستال پالاس0-0نیوکسل
لسترسیتی3-1هادرسفیلد
لیورپول3-0ساوتهمپتون
منچستریونایتد1-1ولورهمپتون
برایتون1-2تاتنهام
یکشنبه 1 مهر 1397
وستهام0-0چلسی
آرسنال2-0اورتون
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 5
شنبه 24 شهریور 1397
تاتنهام1-2لیورپول
بورنموث4-2لسترسیتی
چلسی4-1کاردیف
هادرسفیلد0-1کریستال پالاس
منچسترسیتی3-0فولام
نیوکسل1-2آرسنال
واتفورد1-2منچستریونایتد
یکشنبه 25 شهریور 1397
ولورهمپتون1-0برنلی
اورتون1-3وستهام
دوشنبه 26 شهریور 1397
ساوتهمپتون2-2برایتون
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 4
شنبه 10 شهریور 1397
لسترسیتی1-2لیورپول
برایتون2-2فولام
چلسی2-0بورنموث
کریستال پالاس0-2ساوتهمپتون
اورتون1-1هادرسفیلد
وستهام0-1ولورهمپتون
منچسترسیتی2-1نیوکسل
یکشنبه 11 شهریور 1397
کاردیف2-3آرسنال
واتفورد2-1تاتنهام
برنلی0-2منچستریونایتد
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 3
شنبه 3 شهریور 1397
ولورهمپتون1-1منچسترسیتی
آرسنال3-1وستهام
بورنموث2-2اورتون
هادرسفیلد0-0کاردیف
ساوتهمپتون1-2لسترسیتی
لیورپول1-0برایتون
یکشنبه 4 شهریور 1397
واتفورد2-1کریستال پالاس
نیوکسل1-2چلسی
فولام4-2برنلی
دوشنبه 5 شهریور 1397
منچستریونایتد0-3تاتنهام
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 2
شنبه 27 مرداد 1397
کاردیف0-0نیوکسل
اورتون2-1ساوتهمپتون
لسترسیتی2-0ولورهمپتون
تاتنهام3-1فولام
وستهام1-2بورنموث
چلسی3-2آرسنال
یکشنبه 28 مرداد 1397
منچسترسیتی6-1هادرسفیلد
برنلی1-3واتفورد
برایتون3-2منچستریونایتد
دوشنبه 29 مرداد 1397
کریستال پالاس0-2لیورپول
برنامه و نتايج بازي هاي هفته 1
جمعه 19 مرداد 1397
منچستریونایتد2-1لسترسیتی
شنبه 20 مرداد 1397
نیوکسل1-2تاتنهام
فولام0-2کریستال پالاس
بورنموث2-0کاردیف
هادرسفیلد0-3چلسی
واتفورد2-0برایتون
ولورهمپتون2-2اورتون
یکشنبه 21 مرداد 1397
لیورپول4-0وستهام
ساوتهمپتون0-0برنلی
آرسنال0-2منچسترسیتی